به ما آموختن که دیوث به معنی "مرد بی غیرت " است اما وقعآ دیوث یعنی بی غیرت ؟؟؟ اصلآ میدونید دیوث از کجا وارد زبان پارسی شده ؟؟ ؟؟ اصلآ میدونید دیوث کی بوده ؟؟دیوث از طرف عرب ها وارد واژگان لغت پارسی شده و به ما آموختن که از آن به عنوان فحشی که معنی ان میشود "مرد بی غیرت " یاد کنیم در حالی که دویث نام یکی از فرماندهان با غیرت بزرگ ساسانی بود که در جنگهای پیاپی در برابر اعراب ایستادگی کرد و بارها آنان را شکست داد. سرانجام با خیانت یکی از یارانش در حوالی شهر علی آباد ِ همیشه کتول ایران کشته شد..

دوستان بیایید دیگر از این فحش استفاده نکنیم

 

منبع : تاریخ 7000 ساله ایراندیوث
برچسب ها : غیرت ,اصلآ میدونید